Palgaarvestusteenus Soomes

Meie poolt pakutav palgaarvestusteenus tagab Soomes tegutsevatele ettevõtjatele meelerahu – töötasud on täpselt arvestatud, maksud kajastatud ning aruandlus korrektne.

Miks valida Wisecounteri palgaarvestusteenus?

  • Meie Soome meeskonnal on laialdased teadmised maksuõigusest ja muudest töötasusid puudutavatest õigusaktidest. Soome töötajaid puudutav maksusüsteem on mitmetahuline, hõlmates erinevaid makse, sealhulgas astmeline tulumaks, sotsiaalkindlustusmaksed ja muud mahaarvamised. Palgasüsteem peab neid nüansse täpselt arvesse võtma. Soome palgaarvestusereeglistikus toimuvad regulaarsed uuendused ja muudatused. Nende muudatustega kursis olemine on vastavuse säilitamiseks väga vajalik.

  • Meil on põhjalik arusaam Soome palgasüsteemist, seetõttu saame tagada, et teie töötajaid puudutav palgaarvestus on täpne ja nõuetele vastav. Soomes on üsnagi keerukas sotsiaalkindlustussüsteem, mis hõlmab sissemakseid pensioni-, tervishoiu- ja töötuskindlustusse. Täpsus mahaarvamiste tegemisel ja sotsiaalkindlustusmaksete täitmise tagamine on palgaarvestusteenuse oluline osa.

  • Tagame, et teie ettevõte järgib korrektselt vajalikke kollektiivlepinguid ning aitame teil vältida antud lepingutest tulenevaid õiguslikke lahkhelisid. Paljud Soome tööstusharud tegutsevad kollektiivlepingute alusel, need omakorda võivad mõjutada palgaarvestuse teostamise reeglistikku (näiteks on mõnes tööstusharus määratud kindlaks miinimum-tunnitasu). Kollektiivlepingud seavad lisaks töötasule eritingimusi ka töötingimustele ja töötajatele makstavatele hüvitistele ning ettevõtte palgasüsteem on kohustatud neid täpselt kajastama, kui soovitakse vastavas tööstusharus tegutsemist jätkata.

  • Meie poolt teostatud palgaarvestus on veatu ning õigeaegselt valmis. Soomes kehtivad palgaarvestuse teostamisele vägagi spetsiifilised nõuded. Tööandjal on kohustus teavitada ametiasutusi töötajatele makstavast töötasust, sest nii on tagatud finantsaruandluse läbipaistvus ja ka täpsus.

  • Teostame palgaarvestust Eestis töötavale personalile, kes on Soomes tööl lähetuse korras või püsivalt. Kuna meil on põhjalikud teadmised ja kogemused nii Eesti kui Soome palgaarvestuse teostamise reeglitest, siis saame teostada palgaarvestuse korrektselt mõlemas riigis ning tagada, et kõik vastab mõlema riigi õigusaktidele ja samas on ettevõtja huvid kaitstud.

 

Soomes tegutsevate ettevõtete (olgu Soome nende püsivaks või ajutiseks tegutsemiskohaks) heaks käekäiguks on oluline, et palgaarvestus on tehtud kõiki Soome õigusaktidest tulenevaid reegleid silmas pidades. Võtke meiega julgelt ühendust ning tulge konsultatsioonile.

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.