Juriidiline nõustamine Soomes

Õigusmaastikul orienteerumine on eduka äritegevuse jaoks hädavajalik. Meie juriidilised konsultatsiooniteenused on mõeldud ettevõtetele, et pakkuda igakülgset tuge alates äriühingu loomisest kuni dispuutide lahendamiseni.

Miks valida Wisecounteri teenused?

  • Meie meeskond pakub teile juriidilist tuge alates ettevõtte asutamisest kuni igapäevaste toimingute juriidilise poole korraldamiseni ning lepingute ja eeskirjade koostamiseni. Meie konsultandid Soomes nõustavad kliente nende vajadustele vastava parima äriühingu vormi valimisel, samuti aitame luua eeldused, et ettevõtte tegevus vastaks Soome äriseadustikule nii asutamisprotsessi jooksul kui ka hiljem. Pakume lepingute koostamis- ja hindamisteenust ning lepingute õiguspärasuse analüüsi, et kaitsta teie ettevõtete huve.

  • Aitame Soome tööseadusandluses orienteerumisel. Pakume asjatundlikku nõu töölepingu küsimustes, samuti lepingute ülesütlemise protseduuride ja kollektiivlepingute täitmise osas. Meie konsultandid aitavad teil järgida kollektiivlepingutega seatud eritingimusi ja kinni pidada muudest õigusaktidest, mille täitmine on teie ettevõtte tegevusvaldkonnas vajalik.

  • Aitame leida konfliktidele tõhusad lahendused ning peame silmas teie ettevõtte huve. Aitame ettevõtteid lepinguliste vaidluste lahendamisel esindades neid läbirääkimistel, samuti oleme abiks lepitusmenetluse või kohtuvaidluse korral.

  • Meie meeskond pakub juriidilist tuge ettevõtetele ühinemise, jagunemise ja osaluse omandamise korraldamisel. Teostame vajalikud ettevalmistused, esindame läbirääkimisel ja tagame protsessi kõikide etappide õiguspärasuse.

 

Ettevõtlusalase õigusnõustamise pakkumine Soomes eeldab kohaliku õigusraamistiku ja valdkonnapõhiste eeskirjade sügavat tundmist. Võtke meiega ühendust ja lubage meie kogenud meeskonnal teile õigusküsimuste lahendamisel abiks olla. 

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.