Kombineeritud raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenused Soomes, Rootsis, Eestis ja Lätis tegutsevatele ettevõtetele

Kui meie klientidel läheb hästi, saame olla oma tööga rahul


Oleme pakkunud oma klientidele raamatupidamis- ja nõustamisteenuseid juba rohkem kui 16 aastat. Eesti kontori avasime 2007. aastal, 2016. aastast tegutseme Soomes, 2017. aastast Rootsis ja 2019. aastast Lätis.

Meie eesmärk on hoida oma klientide rahaasjad parimas korras ning aidata neil saavutada oma lühi- ja pikaajalisi eesmärke pakkudes lisaks usaldusväärsele raamatupidamisteenusele ka finants- ja ärialast nõustamisteenust ning meeskonnakoolitusi.

Meie meeskonnad Soomes, Rootsis, Lätis ja Eestis omavad põhjalikku ülevaadet, mis on antud turgudel eduka tegutsemise eeldusteks. Seetõttu saame olla abiks nii ettevõtlusega alustamisel kui pakkuda asjakohast tuge juba tegutsevatele ettevõtetele.

Suutlikkus pakkuda kombineeritud teenuseid on meie eripära

Meie poolt pakutavate teenuste erilisuseks on see, et tegutseme paralleelselt nii Eestis, Soomes, Rootsis kui Lätis ning saame kõiki allpool väljatoodud teenuseid pakkuda nii eraldiseisvalt kõikidel nimetatud turgudel kui ka kombineeritult. Näiteks saame kasulikud olla sellisel juhul, kui Eesti ettevõtja soovib hakata teenust pakkuma Soomes, Rootsis või Lätis, samuti ka vastupidisel juhul, ehk kui Rootsi, Soome või Läti ettevõtja soovib osutada teenuseid või müüa kaupu Eestis, aga ka kõikides muudes kombinatsioonides, mis hõlmavad nimetatud riike.

Kombineeritud raamatupidamisteenuse puhul saate olla kindlad, et teie raamatupidamine on korras ning vastavuses kõikides riikides, kus tegutsete: maksud arvestatud ning tasutud selles riigis, kus see on vajalik, aruanded esitatud ning tegutsemisload olemas. Silmas tuleb pidada, et kuigi Eesti, Rootsi, Soome ja Läti kuuluvad Euroopa Liitu ning lähtuvat sarnasest raamseadusandlusest, on siiski kõikides riikides äritegevust reguleerivad normatiivaktid teatud määral erinevad, mis toob kaasa erinevad maksukohustused, litsentsi- ja registritingimused.

Meie teenused sobivad ka nendele ettevõtjatele, kes tulevad mõnest muust riigist ja soovivad nimetatud turgudel ehk Eestis, Lätis, Soomes või Rootsis tegutseda.

Meie teenused Soomes

Hoolitseme teie ettevõtte raamatupidamise, palga- ja maksuarvestuse eest, aitame hankida tegutsemiseks vajalikud load ja registreeringud, oleme abiks ettevõtte asutamisel, nõustame ärialastes, finants- ja juriidilistes küsimustes ning aitame luua ettevõtte efektiivseks tegutsemiseks vajalikud eeldused meeskonnakoolituste kaudu.

Wisecounteri poolt Soomes pakutavate teenuste hulka kuuluvad:

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust kasutades kontaktivormi, helistage või saatke e-kiri.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.