Registreeringute rendi teenuse kasutamise ohud

Rootsi ja Soome ehitussektoris tegutsemise eelduseks on registreeringute olemasolu käibemaksu- ja muudes registrites. See ei ole üllatuseks ühelegi nendes riikides tegutsevale ettevõtjale, sest reeglina on registreeringud töödega alustamise ja lepingu sõlmimise lahutamatuks eelduseks. Kui koostöökokkulepe registreeringuteta isegi saavutatakse, on näiteks käibemaksuregistreeringu puudumisel peatöövõtjal õigus pidada väljamaksetest kinni kuni 30% tagatissummana maksukohustuste täitmiseks. Selline olukord ei tundu enamasti ettevõtjatele meelepärane.
Kuna registreeringud on muutunud viimaste aastatega soovituslikest kohustuslikeks, on see kaasa toonud avaldusi menetlevate asutuste suurenenud töökoormuse. See aga tähendab pikemaid menetlustähtaegu.

Kokkuleppe saavutamisel on ettevõtjatel suur soov jõuda lepingu sõlmimiseni, et mitte kaotada võimalikku tööotsa. Seetõttu on Eestist välisturgudele minevate ettevõtete puhul levinud käitumiseks esmalt kiirustades leping sõlmida ja seejärel alles lepingu tingimustega tutvuda. See toob kaasa olukorra, kus lepingu sõlmimise ja töödega alustamise vaheline periood jääb liiga lühikeseks, et vajalike registreeringutega õigeaegselt valmis saada. Tekkinud olukord sunnib otsima kiiret väljapääsu.

Oleme kohanud erinevaid lahendusi ja kokkuleppeid, mille abil ettevõtjad on soovinud tekkinud olukorda lahendada. Nende hulgas on näiteks arveldamise edasilükkamine, kuni registreeringud on saadud. Samuti osaline allahindlus teostatud töödelt, kuni registreeringute saamiseni. Lisaks nimetatutele mitmed muud sarnased meetodid, mille eesmärk on tagada lepingu säilimine.

Milles seisnevad registreeringute rendi teenuse kasutamise ohud?

Kuna probleemsesse olukorda sattunud ettevõtjad on tavalisest altimad võtma erinevaid riske, on turule tekkinud nö „registreeringuid rentivad“ ettevõtted. See ei ole pakutava teenuse ametlik ega ka täpne nimetus, aga tähenduse annab edasi. Teenus, mida osutatakse, seisneb järgnevas.

Ettevõte on teinud peatöövõtjaga tööde teostamiseks kokkuleppe, aga ei oma vajalikke registreeringuid. Seega laseb ta enda asemel sõlmida lepingu teisel ehk nn “registreeringut rentival” ettevõttel, kellel on kogu vajalik dokumentatsioon olemas. Registreeringuid omav ettevõte esitab tegelikult töid teostanud ettevõtte asemel peatöövõtjale arve. Seejärel arvutab ta saadud summast maksud maha ning kannab ülejäänud summa tegelikult töid teostanud ettevõttele edasi.

Vormiliselt tundub kõik korrektne, aga sisuliselt tekib mitu küsimust. Töid teostanud ettevõttel on juriidiline kohustus tasuda maksud, aga ta ei saa seda teha, kuna tal puuduvad registreeringud, nagu tööandjaregistreering. Eelpool kirjeldatud kokkuleppe puhul peaks ettevõte, kes arve peatöövõtjale esitas ja maksusumma kinni pidas, maksud tasuma. Juriidiliselt ei ole tal aga otsest kohustust seda teha ja seda hakataksegi ära kasutama. Halvimal juhul võib tekkida olukord, kus ettevõte, kes kasutas „registreeringute rendi” teenust, jääb ilma rahast, kuid maksukohustusest mitte. Heas usus sõlmitud kokkulepe võib seega osutuda majanduslikult palju ebaotstarbekamaks kui lepingust loobumine. Kirsiks tordil võib osutuda „registreeringute rendi“ ettevõttele nende poolt pakutava „teenuse“ eest tasumine, mis on minimaalselt 5% tööde teostamise summast. 

Tagajärjed võivad olla pöördumatud

Kokkuvõtvalt võib vajalike registreeringutega hiljaks jäämine ja kiirustades läbimõtlematult toimetamine tuua kaasa kokkuhoiu asemel tuhandetesse eurodesse ulatuva maksuriski. Seda lisaks kulule „registreeringute rendi“ teenuse eest. Ettevõte, keda olete enda asemel lepingut sõlmima usaldanud, võib võtta lepingu üle ja osutada edaspidi ise teie kliendile teenust. Teisisõnu, halvimal juhul olete ka pikaajalisest kliendisuhtest ilma.

Teatud juhtudel on kogenud konsultantidel võimalik ettevõtteid sellistest olukordadest välja aidata. Liiga hilisel pöördumisel pole see aga kahjuks enam võimalik. Kahetsusväärselt sageli tuleb ette olukordi, kus tööde mahud ja võimalik teenitav kasum ei kata kinni tekkinud kahju. Sellisel juhul on firma sunnitud tegevuse lõpetama.

Olulisim mõttekoht on, kas tasub eelpool kirjeldatud olukorras valida kahtlase asjaajamise kasuks. Kaasmaalaste usalduse selline ärakasutamine on loomulikult äärmiselt kahetsusväärne. Tegemist on enamasti selgelt petuskeemiga, mis on juba ette sellisena planeeritud. Samas, sellistest petuskeemidest saab lahti vaid siis, kui neid eos ära tuntakse ja nendega kaasa ei minda.

Et seesuguseid olukordi ennetada, pakume Wisecounteris igale uuele kliendile tunni tasuta konsultatsiooni. Nii saame aidata leida parima ja turvalisima viisi asjade korraldamiseks.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.