Kirjanpitopalvelu, laki- ja talousneuvonta sekä liikkeenjohdon koulutus kansainvälisellä tasolla

Menestyksen saavuttamiseksi ja parhaana kumppanina asiakkaillemme pidämme tärkeänä, että jokainen tiimimme jäsen on sitoutunut tarjoamaan parasta palvelua omalla henkilökohtaisella kehityksellään.

Lue tarkemmin tarjoamistamme palveluista klikkaamalla alla olevia palvelunimiä.

Wisecounterin toimipisteet sijaitsevat Virossa, Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. Tarjoamme asiakkaidemme erityispiirteisiin perustuvia kirjanpitopalveluita sekä laki-, vero- ja liikkeenjohdon konsultointia.

Autamme asiakkaitamme laatimaan ja virallistamaan yritysten perustamiseen, hankintaan, sulautumiseen, jakautumiseen ja muuhun toimintaan tarvittavat asiakirjat Virossa, Latviassa, Suomessa ja Ruotsissa.

Autamme yrityksen perustamisesta kunnianhimoisen strategian luomiseen ja toteuttamiseen.

2x

Joka neljäs asiakkaamme
tuplasi voittonsa viime vuonna

1000

Yli 1000 yrittäjää on osallistunut seminaareihimme

30

Meillä on asiakkaita 30 eri maasta

15

Olemme auttaneet asiakkaitamme edistämään liiketoimintaansa yli 15 vuoden ajan

Yli 12 vuotta taloushallintopalveluja

Kirjanpitäjä on yrityksen tärkein kumppani, joka luo kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Sen takia on erittäin tärkeä, että voi luottaa kirjanpitäjään ja saadnopeasti vastaukset kysymyksiin. Pidämme jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiimme ja heillä on aina viimeisin katsaus yrityksen taloudellisestä tilanteesta sekä mahdollisuus neuvoihin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Kirjanpito:

 • Juokseva kirjanpito
 • Aikaisempien kausien korjaaminen
 • Tietyn kauden kirjanpito
 • Kirjanpidon luominen
 • Kirjanpidon sisäisen sääntelyn laatiminen
 • Alkuperäisten asiapapereiden käsittely
 • Myyntireskontra
 • Saatavien valvonta
 • Ostoreskontra
 • Matka- ja kuluraportit

Tehokas johtaminen

Jammattimainen johtaminen on välttämätöntä, jotta yrityksen työntekijät tuntisivat itsensä täysiarvoisiksi tiiminjäseneksi.

Tehokas johtaminen:

 • Suoritamme diagnostiikan, jotta havaittaisiin kehityksen esteet
 • Asettamamme tavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikavälille
 • Laadimme strategian asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Laadimme viestinnän ja palautteen seurannan, jotta kontrolli ja kehitys säilyy
 • Luomme toimenpiteet kehityksen esteiden poistamiseen ja vauhdittamiseen

Meillä on kokemusta kaupallisista yrityssopimuksista, työoikeudesta sekä kansainvälisten yhtiöiden ostosta, myynnistä ja hajauttamisesta.

Wisecounter on pitkäaikainen juridisen neuvonnan kokemus. Olemme olleet välimiehinä sekä osakas- että kumppanuuskiistoissa. Olemme vastaavissa tilanteissä löytäneet molempia osapuolia tyydyttävän sopuratkaisun. Jotta voisimme tarjoa asiakkaillemme parasta palvelua, olemme luoneet omien edustuksien lisäksi myös kumppanuusverkoston, jonka kanssa yhteistyössämme voimme ratkaista jokaisen asiakkaan jokaisen pulman.

Oikeudellinen osaamisalueemme on:

 • Työsopimuksien solmiminen ja lopetus sekä palkka- ja palkkiolaskentaan liittyvät kysymykset
 • Yhtiön perustaminen, jakautuminen, lopetus ja myynti sekä niihin liittyvät kysymykset
 • Hallituksen jäsensopimukset, niiden täytäntöönpanoon ja laiminlyöntiin liittyvät kysymykset
 • Pankki-, vakuutus- ja rahoitusoikeus
 • Kilpailuoikeus ja -kiistat

Asiakaskunnassamme on satoja yrityksiä, joiden kanssa teemme kansainvälistä yhteistyötä

Yrityksen laajentumisessa on olennaista tuntea kohdemaan oloja ja tapoja. Jotta yritys vois säästää ulkomaille laajentumisen yhteydessä syntyvissä aika- ja resurssikuluissa ja nopeasti toteuttaa suunnitelmiaan, tarvitaant luotettavia kumppaneita. Autamme myös ulkomailla asiakkaitamme rekrytoimaan sopivaa työnvoimaa. Suoritamme yhteistyökumppanien taustatutkimuksia sekä kokoamme aikaisemmilta kumppaneilta ja asiakkailta tarvittavan ja hyödyllisen tiedon.

Yrittäjä ei voi olla ekspertti joka alalla ratkaisujen löytämisessä

On mahdotonta tuntea eri valtioiden yritystoimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja asiointitapoja viranomaisten kanssa. Siksi on helpompaa ottaa käyttöön asiantuntevan kumppanin apu.

Olemme avuksi asiakkaillemme seuraavassa:

 • Yrityksen perustusasiakirjojen laadinta ja koordinointi osapuolien välissä
 • Asioiminen Verohallinnon, Tullin, Tilastokeskuksen, Kelan ja pankkien kanssa
 • Yrityksen edustaminen eri valtioiden viranomaisten edessä
 • Yrityksenne edustaminen oikeudenkäynnissä ja/tai työsuojeluorganisaatiossa